Subsidie Groene Bewonersinitiatieven Drenthe. Interessante regeling voor het vergroenen van je straat of buurt in Westerbork.

Heb jij een idee voor het verbeteren van de bijen- en vlinderstand in jouw woonomgeving? In jouw dorp, straat of buurt? Een berm inzaaien met inheemse bijen- en vlinderplanten, een slootkant vergroenen, een bijenhotel neerzetten? De provincie Drenthe heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor alle mogelijke initiatieven van Drentse inwoners, die gezamenlijk een plan indienen om de eigen omgeving groener te maken, zodat de biodiversiteit toeneemt. Het gaat om plannen die het openbaar groen verbeteren en een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie:

  • aanschafkosten voor inheemse bloemen- en kruidenmengsels;
  • aanschafkosten voor inheems plantmateriaal;
  • aanschafkosten voor kleine (schuil)voorzieningen voor dieren of materiaal daarvoor;
  • kosten voor het huren van materieel (zoals gereedschap);
  • kosten voor het inhuren van specialisten of het inzetten van specialistisch materieel/werktuigen;
  • kosten die aantoonbaar door derden worden gemaakt.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 4.000,– per subsidieaanvraag.

Meer info: http://bit.ly/3IELDO5

Maak je als straat of buurt gebruik van deze regeling dan hoort Duurzaam Westerbork graag over de ontwikkeling van het bewonersinitiatief.

Deel dit bericht

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *