Position paper chemische middelen chemische middelen  van de werkgroep Duurzame bollenteelt Midden Drenthe (DBM)

Met dit position paper willen een aantal inwoners van Midden-Drenthe een coherent betoog neerzetten dat kan dienen als leidraad voor de positiebepaling en food for thought voor de werkgroep DBM.
De aanleiding is de grote zorgen die de werkgroepleden maken over hun eigen gezondheid, dat van hun kinderen, hun buren, burgers en boeren, maar ook van in onze omgeving nog aanwezige planten en dieren, en die soorten die inmiddels zijn verdwenen.

Bijgevoegd vind je de position paper.

De werkgroepleden en sympathisanten verspreiden dit document in hun netwerk en vragen om reacties. Reacties kunnen naar schonebollenteelt.middendrenthe@gmail.com

Deel dit bericht

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *