Platform Duurzaam Westerbork blijft werken aan een duurzaam Westerbork.

Op 26 oktober organiseerde zij weer een bijeenkomst in Annie Londo Westerbork. De aanwezigen dachten met elkaar na over de toekomst van het platform. Ook gaf Emile Suringar van de Natuur en Milieufederatie Drenthe een presentatie. Het onderwerp was samenwerken. Hij benadrukte hoe belangrijk inwonersinitiatieven zijn bij het verduurzamen van Westerbork.

Daarna kwamen de werkgroepen van Platform Duurzaam Westerbork aan het woord. Niet alleen deelden zij hun ideeën en doelen voor de toekomst. Ook de concrete acties waar ze al mee bezig zijn geweest. Zoals een regentonnenactie waarbij inwoners uit Westerbork en omstreken samen gebruik maken van een subsidie. Dit gebeurd in samenwerking met de Welkoop Westerbork. Deze actie heeft ruim €18.000 aan bestellingen opgeleverd! Ook pakt een werkgroep invasieve exoten aan en lopen er gesprekken over een locatie voor een voedselbos. De ideeën om met elkaar een energiecoöperatie op te richten krijgen ook gestaag meer vorm. Dit is een langzamer proces. De werkgroep Energie & Klimaat heeft echter naar aanleiding van de avond weer een nieuw lid mogen verwelkomen.

Alle aanwezigen zijn uitgenodigd om na te denken of ze bestuurslid willen worden in een te vormen coöperatieve vereniging. Welzijnswerk Midden-Drenthe heeft ondersteund om de opgaven voor een toekomstig bestuur te verhelderen en te prioriteren. De verbinding met jongere doelgroepen zal hierin een belangrijke plaats innemen. Tot nu toe zijn er al meerdere aanmeldingen voor een bestuursfunctie.

Op 30 november om 20.00 zal er een bijeenkomst zijn voor mensen die specifiek geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie. De locatie is nog niet bekend. Bent u ook geïnteresseerd in een bestuursfunctie en wilt u hier bij zijn? Of heeft een andere vraag? Dan kunt u contact opnemen met het platform door te mailen naar info@duurzaamwesterbork.nl

Deel dit bericht

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *