Maak kennis met onze FaceBook site

Onze FB pagina heeft al meer dan 100 leden

Volg deze link voor alle geplaatste berichten: https://www.facebook.com/groups/1518865848390314/about

Duurzaam Westerbork

is een groep van enthousiaste mensen die een bijdrage wil leveren aan een duurzame samenleving en economie in Westerbork.

Er zijn diverse redenen om als burger, MKB, vereniging, onderwijs, gemeente etc. een bijdrage te leveren aan de transitie naar een duurzame samenleving en economie.

Redenen zijn o.a.: schaarste aan grondstoffen, fossiele energie is eindig en terugdringen van CO2.

Duurzaamheid houdt ook in verantwoord voedsel nuttigen, gezond ouder worden in de eigen omgeving, noodzakelijke voorzieningen lokaal in standhouden

Daarbij komt dat een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving leuk is en het inspirerend is om mensen met dezelfde duurzame visie te ontmoeten.

Voor Westerbork betekent dit o.a.

• zo veel als mogelijk zelfvoorzienend zijn m.b.t. energie, voedsel, zorg etc.),

• duurzame inrichting van het dorp (materialen, groen, verkeersborden vrij etc.),

• nieuwe duurzame woonvormen,

• nee zeggen tegen de vuilstort (“afval bestaat niet”,

• hergebruik van materialen,

• duurzame bouw (C2C en biobased materialen)

• deeleconomie; delen van goederen, w.o. auto’s en apparaten en thuiskoks (thuis afgehaald),

• samenwerking inwoners, MKB, verenigingen en overheden.

Doel van deze groep is kennis te delen, elkaar te inspireren en aan te zetten tot individuele en gezamenlijke duurzame initiatieven om tot een duurzame samenleving en economie in Westerbork te komen.

Middelen daarvoor zijn o.a. plaatsen van artikelen, initiatieven, evenementen, foto’s, delen van apparaten, maaltijden “delen”, acties, ideeën genereren, initiëren van projecten.

Deze groep kan alleen succesvol zijn bij een actieve deelname van de deelnemers.

Bij voldoende interesse worden er bijeenkomsten georganiseerd over duurzaamheid in Westerbork. Dit kan zijn over het algemene thema duurzaamheid maar ook over deelonderwerpen.

Graag ontvang ik reacties om er een succesvolle groep van te maken.

Pieter Diphoorn 

Deel dit bericht

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *