Last van Japanse Duizendknoop? Gewoon bevriezen!

De Japanse duizendknoop is een invasieve plant die steeds vaker in Nederland opduikt en zich snel verspreidt. De plant brengt schade toe aan rioleringen, funderingen en bouwwerken. Het probleem: maaien werkt niet. Sterker nog, wanneer Japanse Duizendknoop gemaaid wordt, verspreidt deze zich juist sneller.. En daar heeft ingenieursbureau Tibach een oplossing voor bedacht

Last van Japanse Duizendknoop? Gewoon bevriezen!

Tibach heeft een nieuwe, milieuvriendelijke en gepatenteerde methode ontwikkeld die duizendknoop doodt door middel van bevriezing. Midden in de plant worden gaten in de grond geboord. Hierin worden vrieslansen geplaatst, waardoor een koelvloeistof circuleert met een temperatuur van -35ºC. Hierdoor wordt de bodem rond de vrieslans bevroren. Samen met Wageningen Universiteit Research is de methode getoetst op effectiviteit. Zij concludeerden dat de exoot niet bestand is tegen de kou, terwijl er geen nadelige invloed is op het bodemleven en de zaadbank in de bodem.

Plaatselijke oplossing

Tibachs manier van duizendknoop bestrijden is volgens de WUR veilig, eenmalig en vriendelijk voor het milieu. Doordat ook de takken van de plant worden mee behandeld, vindt er door transport geen nieuwe verspreiding meer plaats. De hele plant verschimmelt en rot ter plekke weg op en in de bodem. De methode is met een grote machine in te zetten door overheden en straks ook met kleinere machines door groenbeheerders, hoveniers en particulieren. De machine is vanaf komend najaar mobiel. De hele installatie staat op een aanhanger die eenvoudig naar de gewenste locatie verplaatst kan worden.

Bron: Engineers Online

Deel dit bericht

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *