Informatieavond energietransitie 20-6-2022

Vanuit het Dorpenoverleg is een informatieavond op 20 juni georganiseerd in Westerbork. Doel van deze avond was enerzijds het informeren van de mensen over de energietransitie en wat dat lokaal kan betekenen, maar ook welke rol de energie corporaties daarin gaan of kunnen spelen.

Het uitgangspunt hierbij is lokaal eigendom, dat wil zeggen dat lokaal opgewekte energie ook lokaal blijft. Niet alleen qua afname maar ook voor wat betreft inspraak en invloed op de lokale ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie. Vanuit Duurzaam Westerbork, met name de werkgroep Energie & Klimaat waren een aantal mensen aanwezig.

De gemeente Midden Drenthe heeft zich verplicht tot een aandeel van levering aan Duurzame energie. Vanuit het idee van Lokaal eigendom willen we dat deze tender gewonnen wordt door een lokale energiecoöperatie en dat de voordelen daarvan ook lokaal worden uitgenut, zowel qua opbrengst als ook invloed en inspraak.

Een lokale energiecoöperatie moet wel worden opgezet. Dat heeft behoorlijk veel voeten in de aarde en op dit moment zijn er diverse initiatieven om dit mogelijk te maken. Veel voorbeelden werden gegeven maar ook mogelijke risico’s en belemmering voor de realisatie van dit alles. Gelukkig zijn er partijen die al een paar stappen verder zijn en ons in Westerbork van advies kunnen dienen. Ook zijn er subsidiemogelijkheden om bepaalde noodzakelijke activiteiten te financieren.

Vanuit de werkgroep Energie & Klimaat, van Duurzaam Westerbork, staat de energietransitie zeker op de agenda en proberen we inzicht te krijgen wat er allemaal gedaan moet worden voor de oprichting van een energiecoöperatie en of dit ook binnen onze mogelijkheden ligt. De informatie die we daarover hebben gekregen helpt ons wat op weg, maar er zijn nog veel vragen. Daarnaast moeten we ook bekijken hoe we deze informatie, en het belang van deze ontwikkelingen, kunnen doorgeven aan de inwoners van Westerbork.

Nico Veenkamp

Deel dit bericht

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *