Deelnemen in teams voor gezamenlijke inkoop van energiebesparende producten (isolatie en HR++ glas) voor de woning?

Uit de resultaten van de onlangs gehouden enquête door Duurzaam Westerbork blijkt dat er veel belangstelling is voor verduurzaming en energiebesparing in Westerbork. Ook gaf een groot deel van de respondenten aan (misschien) mee te willen helpen in een team om acties op het gebied van verduurzaming en energiebesparing (isolatie en HR++ glas) op te zetten. Door gezamenlijk energiebesparende projecten op te pakken, wordt het makkelijker, leuker én voordeliger voor iedereen.

Buurkracht organiseert voor iedereen die mee wil helpen een kennismakings- en teamvormingsavond op :

27 november 19:30 uur in De Voorhof (Hoogeveenseweg 4)

Marjan Hendriks van Buurkracht begeleidt deze avond. Het doel van de avond is om tot één of meerdere teams te komen die hun een eigen (inkoop)actie(s) gaan organiseren. Buurkracht helpt de teams bij het organiseren van de acties. Laten we samen Westerbork nog duurzamer maken!

Wil je ook je steentje bijdragen in een team? Stuur dan een mail naar marjan@buurkracht.nl om je aan te melden!

Deel dit bericht

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *