De concept woonvisie 2023-2027 voor Midden-Drenthe

Deze ligt van 16 februari tot en met 29 maart 2023 ter inzage. Organisaties en inwoners kunnen reageren op het concept.

Zes ambities:

1. Meer woningen in alle dorpen, passend bij de vraag
2. Betaalbaar wonen
3. Prettig wonen in combinatie met welzijn en zorg
4. Woonkansen voor bijzondere doelgroepen
5. Bestaande woningen verduurzamen
6. Leefbare kernen en buurten

De Woonvisie: http://bit.ly/3lYOMj5

Deel dit bericht

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *